Logo
Print this page

Poslovne cone v Občini Brežice

V Občini Brežice imamo tri poslovne cone:
    - Poslovna cona Brezina
    - Poslovna cona Dobova
    - Poslovna cona Slovenska vas

Skupna značilnost poslovnih con je, da ležijo ob dobrih prometnih povezavah v bližini sosednje Republike Hrvaške. Cone imajo poleg dobre cestne tudi bližino mednarodne železniške povezave, so delno komunalno opremljene in s še dovolj prostora po zapolnitvi.

info@pcbrezice.si ▐▌ +386 (0) 5 90 837 94 ▐▌ © ZPTM Brežice 2012