PC Brežice

Switch to desktop Register Login

Imam idejo

Na portalu za inovativne boste našli vse informacije, ki jih potrebujete pri uresničitvi vaše ideje. Informacije so nanizane od prve ideje, invencije, potencialne inovacije in same inovacije. Geografsko so zbrane informacije o podjetjih in organizacijah, katerih aktivnosti se nanašajo na podporno okolje potencialnim podjetnikom. Pr njih boste običajno dobili brezplačne informacije ko boste želeli preverjati svojo idejo tako s tehničnega kot iz pravnega področja. Na voljo so vam še priročnik za izumitelje, interaktivna orodja, slovarček izrazov in druge uporabne informacije. Poglejte si še borzo inovacij, iskalnik s seznamom inovatorjev ter seveda borzo raziskovalnih kadrov.

Podjetniški portal

Podjetniški portal vsebuje odgovore na vprašanja, ki se porajajo začetnikom oz. potencialnim podjetnikom. Sama ideja ni dovolj, saj jo je potrebno preveriti, ovrednotiti, pripraviti poslovni načrt in šele potem se lahko pristopimo k fazi realizacije. Našli boste ogromno informacij o vseh ključnih fazah pred realizacijo in po njej ter seveda tudi med samim realiziranjem ideje. Na podjetniški poti se pojavi ogromno vprašanj in na voljo je kar nekaj institucij, ki vam lahko pri tem brezplačno pomagajo.  Izkoristiti velja brezplačno institucionalno pomoč, ki vam je na voljo ter po potrebi tudi subvencionirano inovativno okolje. Običajno se vsak začetnik spopada s finančnimi težavami, ki pa jih je možno rešiti tudi s pomočjo različnih načinov pridobivanja sredstev.

Vavčersko svetovanje in usposabljanja

To so subvencionirane storitve podjetniškega svetovanja in usposabljanja za potencialne podjetnike ter mikro, mala in srednja podjetja v fazi ustanavjanja  ali delovanja. Namen programa vavčerskega svetovanja je spodbuditi podjetnike h koriščenju zunanjih strokovnjakov, s pomočjo katerih lahko pridobijo dodatna znanja in sposobnost samostojnega reševanja problemov ali izkoriščanja podjetniških priložnosti.

JAPTI nudi podjetjem nepovratna sredstva za kritje stroškov:

 • ■ zunanjih izvajalcev pri pripravi in izvedbi novih ali bistveno izboljšanih obstoječih proizvodih ali storitvah,
 • ■ svetovalnih storitev poslovnih mentorjev,
 • ■ udeležbe na tematsko zaokroženih usposabljanjih.


Vavčerska sredstva lahko pridobite prek:

 • ■ javnega razpisa "Inovacijski vavčer 2011" (Ur.l. RS, št. 7/2011 z dne 4.2.2011). Nepovratna sredstva so namenjena podjetjem za kritje stroškov zunanjih izvajalcev pri pripravi in izvedbi novih ali bistveno izboljšanih obstoječih proizvodih ali storitvah podjetij. Podjetje lahko prejme do 20.000 EUR nepovratnih sredstev;
 • ■ javnega razpisa "Mentorski vavčer 2011" (Ur.l. RS, št. 22/2011 z dne 25.3.2011). Nepovratna sredstva so namenjena podjetjem v začetnih letih poslovanja za kritje stroškov svetovalnih storitev poslovnih mentorjev. Podjetje lahko prejme do 15.000 EUR nepovratnih sredstev;
 • ■ javnega razpisa za tematsko zaokrožena usposabljanja. Javni razpis je v pripravi.
 • ■ Prezentacijo aktualnih razpisov najdete tukaj.


e-VEM – Vse na enem mestu

Državni portal za podjetnike in podjetja katerega namen je uporabnikom omogočiti čim lažje, enostavno, hitro in brezplačno poslovanje z javno upravo.
Preko portala e-VEM lahko podjetja ali podjetniki opravijo elektronske storitve, ki so povezave z ustanovitvijo podjetja in nekaterimi ostalimi postopki, ki jih poslovni subjekt opravi ob ali po ustanovitvi. Nekatere storitve lahko podjetniki ali podjetja opravijo sami preko spleta, za nekatere pa je potrebno obiskati točko VEM ali notarja.
Portal je razdeljen na dva dela, in sicer na storitve za:

 • ■ samostojne podjetnike
 • ■ gospodarske družbe

Portal lahko uporabljajo uporabniki, ki bodo storitve opravljali sami preko spleta, torej podjetja in podjetniki, točke VEM in notarji, portal pa uporabljajo tudi okrožna sodišča za vpise v sodni register po uradni dolžnosti.
Uporabniki, ki bodo storitve opravljali sami preko spleta, vstopijo v portal z Vstop za državljane.
Referenti točk VEM, sodišč in notarji pa vstopijo v portal z Vstop za referente. Vstop za referente je mogoč le referentom s posebej dodeljenimi pravicami referenta VEM. Položaj točk VEM ureja Zakon o sodnem registru.
V primerjavi s papirnim poslovanjem ima uporaba portala e-VEM in elektronskega poslovanja veliko prednosti. Uporabnikom najbolj opazne so:

 • ■ možnost samostojne registracije podjetja ali družbe od doma, pri čemer ni potreben obisk javnih ustanov,
 • ■ registracija podjetja od doma ni omejena z uradnimi urami, saj je portal na voljo 24 ur dnevno in sedem dni na teden,
 • ■ stranka lahko na enem mestu hkrati opravi postopke za vpis v Poslovni/Sodni register, Davčni register, prijavi potrebo po delavcu ter prijavi družbenike, zaposlene in družinske člane v obvezno zdravstveno zavarovanje, kasneje pa opravlja spremembe in odjave zaposlenih in družinskih članov v obveznem zavarovanju,
 • ■ ni potrebno izpolnjevanje določenih podatkov obrazca, saj portal omogoča samodejno pridobivanje uradnih podatkov podjetnika in družbenikov (zase) iz Centralnega registra prebivalstva, Registra prostorskih enot in Poslovnega registra Slovenije.
 • ■ možnost spremljanja stanja oddanih vlog in izvedbe postopkov preko portala,
 • ■ možnost takojšnjega elektronskega vpogleda v podatke lastnega podjetja,
 • ■ možnost elektronske vročitve sklepov (to pomeni, da stranka prejme sklep o vpisu v poslovni oziroma sodni register vročen v varni poštni predal in ne klasično po pošti).

info@pcbrezice.si ▐▌ +386 (0) 5 90 837 94 ▐▌ © ZPTM Brežice 2012

Top Desktop version