Slovenska poslovna točka SPOT Svetovanje KOROŠKA organizira brezplačno spletno delavnico za potencialne podjetnike in delujoča podjetja:

SPOT delavnica: Vzpodbude za delodajalce za zaposlovanje in zaposlovanje delavcev EU (EURES) in tretjih držav

25. 05. 2021 od 10:00 - 12:30 ure

spletni dogodek na platformi Zoom

VSEBINA DELAVNICE:

09:50 – 10:00 Prijava na dogodek
10:00 – 10:05 Uvodni pozdrav (Veronika Zupanc, SPOT svetovanje Koroška, Nastja Raj, ZRSZ - Svetovalka EURES)
10:05 – 10:15 Kratka predstavitev trga dela (Jasmina Uršič, ZRSZ - Vodja koroških uradov)
10:15 – 10:30 Aktualna javna povabila aktivne politike zaposlovanja (Darinka Sovič Pečnik, ZRSZ - Vodja APZ)
10:30 – 10:40 Sodelovanje z delodajalci (Nataša Detečnik, ZRSZ - Svetovalec področja)
10:40 – 10:55 Podpora in vloga Zavoda RS za zaposlovanje slovenskim delodajalcem pri pridobivanju in zaposlovanju kadra iz drugih držav članic EU/EGP in Švice (Blaž Finžgar, ZRSZ - Svetovalec EURES)
10:55 – 11:05 ODMOR ZA KAVO
11:05 – 11:15 Predstavitev spletnih zaposlitvenih sejmov European (Online) Job Days (Nastja Raj, ZRSZ - Svetovalka EURES)
11:15 – 11:35 Postopki izdaje delovnih dovoljenj za državljane BIH in Srbije v skladu s Sporazumom in postopki izdaje soglasij za ostale državljane tretjih držav (Anka Rode, ZRSZ - Služba za pravne zadeve – zaposlovanje tujcev)
11:35 – 12:00 Postopki izdaje enotnih dovoljenj za tujce (Matej Blažun in Marta Markuš, UE Slovenj Gradec)
12:00 – 12:30 Razno, vprašanja udeležencev

IZVAJALCI: ZRSZ, EURES, Upravna enota Slovenj Gradec

TERMIN IN LOKACIJA:
Spletni dogodek na platformi ZOOM v torek, 25. 05. 2021 od 10:00 - 12:30 ure.

PRIJAVE:
Prijavni obrazen in kontakt za vsa vprašanja: 
https://www.podjetniskicenter-sg.si/Novice/ArtMID/1322/ArticleID/3932

Delavnica je za udeležence brezplačna.

Za SPOT svetovanje Koroška:

Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Aktivnost se financira iz sredstev namenjenih za zunanje storitve za SPOT svetovanje KOROŠKA, kot del aktivnosti iz akcijskega načrta SPOT svetovanje KOROŠKA: »Usposabljanje in delavnice.«

Nazaj
11. Dnevi podjetniških priložnosti Spletna predstavitev: Erasmus za mlade podjetnike

Imate projektno idejo in potrebujete pomoč pri naslednjem koraku?

PIŠITE NAM