NEPOVRATNA SREDSTVA 2021

Ne prezrite možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev.


VAVČER ZA DVIG DIGITALNIH KOMPETENC

RAZPISOVALEC: Slovenski podjetniški sklad

NAMEN: spodbuditi ciljne skupine k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije.

VIŠINA VSEH SREDSTEV: 1.300.000 EUR

ROK ZA PRIJAVO: Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev oz. do konca leta 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 1. 1. 2021 in traja do 30. 9. 2023.

SPLETNA POVEZAVA: https://podjetniskisklad.si/sl/produkti-sklada/sps-dvojcekdpora-pri-produktih/vavcerski-sistemi/vavcer-za-dvig-digitalnih-kompetenc


JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 6.4. PODPORA ZA NALOŽBE V VZPOSTAVITEV IN RAZVOJ NEKMETIJSKIH DEJAVNOSTI

RAZPISOVALEC: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

NAMEN: Podpreti vzpostavitev in razvoj dejavnosti, ki bodo pripomogle k boljši ponudbi storitev na podeželju ter omogočiti dodatne zaposlitve na podeželju ter kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi.

VIŠINA VSEH SREDSTEV: 15.000.000 EUR

ROK ZA PRIJAVO: 17. 12. 2021

SPLETNA POVEZAVA: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/2-javni-razpis-za-podukrep-6-4-podpora-za-nalozbe-v-vzpostavitev-in-razvoj-nekmetijskih-dejavnosti/


VAROVANJE INOVACIJSKEGA POTENCIALA

RAZPISOVALEC: SPIRIT

NAMEN: Varovanje inovacijskega potenciala podjetij, ki je ogrožen zaradi krize v gospodarstvu, ki jo je povzročila pandemija COVID-19.

VIŠINA VSEH SREDSTEV: 7.000.000 EUR

ROK ZA PRIJAVO: 15. 11. 2021 (2. rok od 9. 5. 2022 do 31.5. 2022)

SPLETNA POVEZAVA: https://www.spiritslovenia.si/razpis/376


JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DALJINSKEGA OGREVANJA NA OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE

RAZPISOVALEC: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

NAMEN: izgradnja sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW;
širitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso;
v kolikor izraba solarne energije kot dodatnega vira prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema DO OVE, je lahko del operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode..

VIŠINA VSEH SREDSTEV: 16.000.000 EUR

ROK ZA PRIJAVO: 3. 2. 2022 oziroma do porabe sredstev

SPLETNA POVEZAVA: https://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-jr-do-ov-1270/


NAPOVEDANI RAZPISI:

DIGITALNA TRANSFORMACIJA VELIKIH PODJETIJ

Razpis je napovedan za konec leta 2021, na voljo pa bo kar 44 mio eur, Vrednost nepovratnih sredstev na podjetje bo od 1 mio EUR do 2,5 mio EUR.

Program bo temeljil na naprednih tehnologijah: robotika in avtomatizacija procesov, umetna inteligence in transformacija, Blockchain tehnologije in tehnologije distribuiranih zapisov in platforme za povezovanje naprednih tehnologij in sinhronizacijo njihove uporabe in optimalno izvedbo digitalnih dvojčkov.

RAZPISI ZA TURIZEM

Razpis MGRT bo razpisal 50 mio EUR nepovratnih sredstev za naložbe:

Podpora investicijam v nastanitve višje kakovosti, ki imajo od tri do pet zvezdic.

Pri nastanitvah višje kakovosti bodo financirane naložbe v trajnostno in kakovostno preoblikovanje hotelov, motelov, gostišč, penzionov in kampov, ki bodo prinesle dvig kakovosti in dodane vrednosti. Sofinancirane bodo novogradnje in obnove s poudarkom na butičnosti, avtentičnosti, lokalni identiteti in personaliziranih doživetjih.

Podpora prestrukturiranju gorskih gorskih centrov v celoletna gorska središča za aktiven oddih.

Podprte bodo tudi investicije v žičniško in spremljajočo infrastrukturo.


Nepovratna sredstva v 2021

Imate projektno idejo in potrebujete pomoč pri naslednjem koraku?

PIŠITE NAM