Podporno okolje 2023 - 2025

Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za obdobje 2023 – 2025

Storitve podpornega okolja

Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za obdobje 2023 – 2025

Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja storitev in aktivnosti, ki so brezplačne za navedene ciljne skupine, preko izbranih podpornih institucij podjetniškega podpornega okolja (točk SPOT Svetovanje in inkubatorjev).

V vsaki statistični regiji na območju Republike Slovenije bodo financirane storitve tega javnega razpisa za vse podjetnike in potencialne podjetnike.

Storitve so:

 • promocija podjetniške kulture:
  • informiranje in promocija,
  • dogodki SPOT Svetovanje.
 • izvajanje celovitih podpornih storitev:
  • osnovno SPOT svetovanje,
  • usposabljanja, ki jih izvajajo SPOT svetovalci,
  • usposabljanja in dogodki, ki jih izvajajo podjetniški mentorji,
  • podjetniško mentoriranje.

V vsaki statistični regiji na območju Republike Slovenije bodo financirane navedene storitve tega javnega razpisa za vse potencialne podjetnike in MSP.

74.jpg

Sandra Peršak

Podjetniška mentorica

 • Tel: 0590 83 795
 • E-naslov: sandra.persak@zptm.si
 • Uradne ure: od ponedeljka do petka od 8.00 do 12.00 ure

Poleg osnovnega svetovanja in podjetniškega mentoriranja, se lahko obrnete name, če vas zanimajo rešitve iz naslednjih specializiranih področij:

 • vodenje podjetij,
 • upravljanje s človeškimi viri,
 • delovnopravno področje,
 • družbena odgovornost podjetij in socialno podjetništvo,
 • državne in mednarodne spodbude.

Podjetniško mentoriranje

PODJETNIŠKO MENTORIRANJE vključuje:  

 • presojo poslovne ideje,
 • vodenje potencialnega podjetnika oz. MSP skozi poslovne in druge potrebne procese za razvoj podjetniške ideje ali razvoj podjetja,
 • usmerjanje in vključevanje potencialnih podjetnikov oz. MSP v ustrezne vsebine usposabljanj,
 • nudenje pomoči pri prototipiranju v smislu zagotavljanje opreme in pripomočkov za prototipiranje znotraj konzorcija in seznanitev z možnostmi uporabe opreme v drugih regijskih konzorcijih,
 • spodbujanje podjetnika in potencialnega podjetnika k inovativnim pristopom ter 
 • nudenje pomoč pri dodeljevanju najprimernejšega zunanjega eksperta/svetovalca z znanji iz področij in vsebin, ki jih potrebuje posameznik, podjetniška ekipa oz. podjetje ali socialno podjetje in jih podjetniški mentor ne more zagotoviti. 
   
SPIRIT_Spot_15sec-v2_web.jpg

SPOT svetovanje

Partnerji projekta: Center za podjetništvo in turizem Krško

SPOT ali Slovenska poslovna točka je mesto, kjer so potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem na voljo brezplačne storitve svetovanja, informiranja, usposabljanja, registracije.

SPOT svetovalci v Centru za podjetništvo in turizem Krško so za stranke dosegljivi preko elektronske pošte, po telefonu ali osebno v času uradnih ur. 

Več informacij: o SPOT.

Podporno okolje
Podporno okolje
Podporno okolje

Kontakt