ESG pripomoček

Nazaj

ESG pripomoček – napredno spletno orodje za samooceno trajnostne usmerjenosti

Napredno spletno orodje za samooceno trajnostne usmerjenosti podjetij.

Slovenski podjetniški sklad je za start-up in scale-up podjetja ter druga inovativna mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) razvil napredno spletno orodje za samooceno trajnostne usmerjenosti.

ESG pripomoček podjetjem omogoča, da ocenijo svojo trajnostno naravnanost in prepoznajo morebitna okoljska, družbena in upravljavska tveganja svojega poslovanja.

ESG pripomoček se osredotoča na različne vidike trajnosti, in sicer:

  • okoljske vidike (npr. poraba virov, ravnanje z odpadki),
  • družbene vidike (npr. raznolikost in enake možnosti, zdravje in varnost pri delu in v odnosu do strank ipd.) in
  • upravljavske vidike (npr. zasebnost in varovanje podatkov, upravljanje z davki ipd.).

Podjetja se bodo z uporabo pripomočka:

  • v prvi vrsti podrobneje seznanila s koncepti trajnostnega poročanja
  • dobila prvi vpogled v njihovo trenutno stanje trajnostne naravnanosti
  • pridobila možnosti in priporočila za izboljšave na področju obvladovanja okoljskih, družbenih in upravljavskih tveganj

Orodje je zasnovano na Global Reporting Initiative (GRI) standardih, ki zagotavljajo kredibilnost in primerljivost rezultatov.

Podjetja se lahko v orodje na enostaven način registrirajo, izpolnijo vprašalnik s 30 kratkimi vprašanji in na svoj e-mail naslov prejmejo avtomatsko generirano poročilo, ki vsebuje oceno njihove trajnostne usmerjenosti in priporočila za izboljšave.

Start-up in scale-up podjetja lahko s prepoznavanjem in vključevanjem ESG dejavnikov v svoje poslovne procese:

  • pridobijo nove investitorje, kupce ali poslovne partnerje,
  • zmanjšajo stroške proizvodnje ali druge stroške poslovanja ter posledično povečajo prihodke in
  • privabijo visoko-usposobljene kadre – mlade generacije so namreč bolj naklonjene delu v trajnostno osveščenih in odgovornih podjetjih.

Pripomoček je na voljo na tej povezavi: https://www.podjetniskisklad.si/pomoc/esg-pripomocek/?fbclid=IwAR2t6bXr9EJmdjR1YL-D7G4X46ndOdFSkFc6RGqpput53H35PIMeYHctvOg

 

Kontakt