Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Javni razpis P1 plus 2024

Nazaj

Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Slovenski podjetniški sklad je razpisal 66 milijonov evrov garancij za zavarovanje bančnih kreditov.

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je ponovno objavil odličen JAVNI RAZPIS P1 Plus 2024, ki velja za enega izmed NAJUGODNEJŠIH kreditov za investicije in obratna sredstva.

Mikro, mala in srednje velika podjetja bodo lahko tudi letos s pomočjo garancij SPS lažje, hitreje in ceneje pridobila bančne kredite za izvedbo tehnološko zahtevnejših oziroma manj zahtevnih projektov s poudarkom na podpori projektom na področju digitalizacije, zelenega in krožnega gospodarstva.

 

Višina financiranja

 • 60 ali 80 % garancija SPS za zavarovanje bančnega kredita
 • Do 1.250.000 EUR bančnega kredita za investicije
 • Do 200.000 EUR bančnega kredita za obratna sredstva
 • 80 % kritje upravičenih stroškov, razlika lastna sredstva

Možnost oddaje 2 vlog za različni kreditno-garancijski liniji.

 

Kreditno garancijski pogoji

 • Odplačilna doba:
  • od 1,5 let do 5 let za obratna sredstva
  • od 1,5 let do 10 let za investicije
 • Moratorij:
  • do 6 mesecev za obratna sredstva
  • do 24 mesecev za investicije
 • Obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR + 0,35 % do 0,85 %
 • Zavarovanje kredita: Izvede banka v skladu z njenimi pogoji
 • Zavarovanje garancije: Banka je pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neodplačanega dela glavnice in obresti kredita.
 • Brez stroškov vodenja in odobritve garancije, strošek odobritve kredita se določi v skladu s tarifo banke

 

Kreditno – garancijske linije

Linije% garancijeObrestna mera 6 mesečni EURIBOR
A.1. Splošne garancije60 %0,60 %
A.2. Garancije za projekte
zelenega/digitalnega/ krožnega gospodarstva
80 %0,35 %
A.3. Mikrogarancije60 %0,85 %

Pogoji za kandidiranje

 • Glavni pogoj: Pozitivni bančni sklep o odobritvi kredita
 • Status mikro, malega ali srednje velikega podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji
 • Organizirana kot s.p., g.d., zadruge in zavodi ter socialna podjetja so.p.
 • Najmanj 1 zaposlen za polni delovni čas in manj kot 250 zaposlenih
 • Letni promet ne presega 50 mio EUR
 • Bilančna vsota ne presega 43 mio EUR
 • Bonitetna ocena vsaj D2
 • Podjetje ne sme biti v težavah
 • Podjetje ne spada v izključen sektor
 • “De minimis”

 

Upravičeni stroški

 • Materialne investicije (nakup novih strojev, obnova ali nakup objetka, stroški grandje, nakup zemljišč,…)
 • Nematerialne investicije (know how)
 • Obratna sredstva

Obdobje nastanka upravičenih stroškov: od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025

 

Razpisani roki in način oddaje vloge

Oddaja vloge je elektronska preko ePortala Sklada.

 

Vlogo se lahko odda na naslednje prijavne roke:

 • 15.5., 25.5., 15.6., 5.7., 1.9., 15.9., 1.10., in 15. 10. 2024 do 14 ure
 • oz. do porabe sredstev

 

Več informacij o razpisu in postopku elektronske prijave ter oddaje vloge preko ePortala je na voljo na strani Slovenskega podjetniškega sklada: https://www.podjetniskisklad.si/p1-plus-2024-garancije-sklada-za-bancne-kredite-s-subvencijo-obrestne-mere/

Kontakt