HESS, d.o.o.

Z zeleno energijo v modro prihodnost

Nazaj

HESS

Družba Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. (v nadaljevanju tudi družba HESS) je zeleno usmerjena družba, katere razvoj temelji na obnovljivih virih energije. S proizvodnjo zanesljive, trajnostne in konkurenčne električne energije iz obnovljivih virov vode in sonca ustvarjamo pomemben delež zelene električne energije, s čimer pripomoremo k prilagajanju podnebnim spremembam in večanju odpornosti nanje ter samooskrbi – z energijo, vodo in hrano. 

Naše proizvodne enote trenutno zajemajo štiri pretočno – akumulacijske hidroelektrarne (v nadaljevanju HE): HE Boštanj, HE Arto – Blanca, HE Krško, HE Brežice in štiri fotonapetostne elektrarne (v nadaljevanju FE): FE Brežice na D3, FE Evrovartrade Kisovec, FE poslovna stavba družbe HESS, Brežice in FE fasada Arto – Blanca. 

V družbi HESS velik del aktivnosti posvečamo tudi skrbi za naravo, izvajamo številne monitoringe, meritve in raziskave, spremljamo stanje ponovno oživljenih pritokov reke Save, ki so bili v preteklosti izsušeni, vse skupaj pa nadgrajujemo s proizvodnjo čiste in ekonomične električne energije. Naša prioriteta ostaja hidroenergija, razvijamo pa tudi uporabo energije sonca in vodika. Odprti smo za nove ideje in možnosti razvoja obnovljivih virov energije, saj v njih nedvomno vidimo potencial za trajnostni razvoj in pot k energetski neodvisnosti Slovenije. 

https://www.he-ss.si

Kontakt