HESS, d.o.o.

Z zeleno energijo v modro prihodnost

Nazaj

HESS

Družba Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. je zeleno usmerjena družba, katere razvoj temelji na obnovljivih virih energije. 

Družba Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. (v nadaljevanju tudi družba HESS) je zeleno usmerjena družba, katere razvoj temelji na obnovljivih virih energije. S proizvodnjo zanesljive, trajnostne in konkurenčne električne energije iz obnovljivih virov vode in sonca ustvarjamo pomemben delež zelene električne energije, s čimer pripomoremo k prilagajanju podnebnim spremembam in večanju odpornosti nanje ter samooskrbi – z energijo, vodo in hrano. 

Naše proizvodne enote trenutno zajemajo štiri pretočno – akumulacijske hidroelektrarne (v nadaljevanju HE): HE Boštanj, HE Arto – Blanca, HE Krško, HE Brežice in štiri fotonapetostne elektrarne (v nadaljevanju FE): FE Brežice na D3, FE Evrovartrade Kisovec, FE poslovna stavba družbe HESS, Brežice in FE fasada Arto – Blanca. 

V družbi HESS velik del aktivnosti posvečamo tudi skrbi za naravo, izvajamo številne monitoringe, meritve in raziskave, spremljamo stanje ponovno oživljenih pritokov reke Save, ki so bili v preteklosti izsušeni, vse skupaj pa nadgrajujemo s proizvodnjo čiste in ekonomične električne energije. Naša prioriteta ostaja hidroenergija, razvijamo pa tudi uporabo energije sonca in vodika. Odprti smo za nove ideje in možnosti razvoja obnovljivih virov energije, saj v njih nedvomno vidimo potencial za trajnostni razvoj in pot k energetski neodvisnosti Slovenije. 

https://www.he-ss.si

Kontakt