Če ste državni, regionalni ali lokalni organ, javno-zasebno partnerstvo ali MSP (velja le za kategorijo Odgovorno in vključujoče podjetništvo) od koder koli v EU ali pridružene države v programu COSME in ste delali na uspešni pobudi, ki je spodbudila vaše gospodarstvo bodisi na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, vas pozivamo k sodelovanju!

Obstaja šest kategorij:

  • spodbujanje podjetniškega duha,
  • vlaganje v podjetniške spretnosti,
  • podpiranje digitalnega prehoda,
  • izboljšanje poslovnega okolja in podpiranje internacionalizacije poslovanja,
  • podpiranje trajnostnega prehoda,
  • odgovorno in vključujoče podjetništvo.

Več o razpisu: https://www.spiritslovenia.si/razpis/398

Namig: Ker je novi zeleni dogovor glavna prednostna naloga Evropske komisije, bo trajnostni vidik upoštevan pri vsaki kategoriji. Velika nagrada žirije se lahko podeli v kateri koli kategoriji in bo podeljena najbolj ustvarjalni in navdihujoči zamisli za spodbujanje podjetništva v Evropi.

Prijave lahko posredujete na predpisanem obrazcu najkasneje do 22. 5. 2023: https://www.spiritslovenia.si/.../Slovenian%20EEPA....

Za vse informacije o nagradah obiščite: https://ec.europa.eu/.../european-enterprise-promotion....

Več informacij: SPIRIT Slovenija, javna agencija,

Kontaktna oseba: Jerica Vidmar, Sektor za spodbujanje podjetništva in tehnološkega razvoja, Verovškova 60, 1000 Ljubljana, Slovenija, Tel: +386 590 89 510, e-naslov: jerica.vidmar@spiritslovenia.si, Spletna stran: www.spiritslovenia.si.

  • Občina Brežice

Stopite v stik

Podjetniški center Brežice
Gubčeva 10a
8250 Brežice

+386 590 83 794