Javni razpis BIZI NOO

Nazaj

Javni razpis BIZI NOO

Javni razpis BIZI NOO je oblikovan za mikro, majhna in srednje velika podjetja (MSP) na obmejnih problemskih območjih za projekte snovne in energetske učinkovitosti. 

SRRS, Slovenski regionalno razvojni sklad in Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj sta predstavila nov finančni produkt, ki je namenjen MSP-jem na obmejnih problemskih območjih za projekte na področju snovne in energetske učinkovitosti.

Višina nepovratnih sredstev se bo gibala od 50.000 € do 160.000 €. Z eno vlogo bo možno zaprositi dodatno tudi za ugodno posojilo v višini 25.000 € do 500.000 €.

Vlogo na razpis bo možno oddati v več rokih: 16. 06. 2023, 28. 07. 2023, 01. 09. 2023 in 29. 09. 2023.

Razpis in dokumentacija sta na voljo na spetni strani SRRS: https://www.srrs.si/javni-razpisi/bizi-noo/

 

Kontakt