Javni razpis P7 2023 mikrokrediti 2023 je namenjen financiranju projektov in poslovnih procesov gospodarstva: manjše investicije ali obratna sredstva.

Javni razpis ima prijavne roke za oddajo vloge: 22. 5. 2023 do 14.00 ure, 18. 6. 2023 do 14.00 ure, 18. 9. 2023 do 14.00 ure, 18. 10. 2023 do 14.00 ure. Odprt bo do 18.10.2023 oz. do porabe sredstev.

Več informacij: https://www.podjetniskisklad.si/p7-2023-mikrokrediti/

  • Republika Slovenija
  • EU - Regionalni razvoj
  • Spirit Slovenija
  • SPOT

Stopite v stik

Podjetniški center Brežice
Gubčeva 10a
8250 Brežice

+386 590 83 794
+386 590 83 795