JAVNI RAZPIS ZA UGODNE KREDITE Z GARANCIJAMI GSP

Nazaj

JAVNI RAZPIS ZA UGODNE KREDITE Z GARANCIJAMI GSP

Na voljo so ugodni krediti z garancijami Garancijske sheme Posavje.

RRA Posavje je s soglasjem občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica ter v sodelovanju z Delavsko hranilnico d.d. dne 2.6.2023 objavila Javni razpis za ugodne kredite z garancijami GSP.

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje kreditov z garancijami Regionalne razvojne agencije Posavje v okviru Garancijske sheme Posavje za:

  • pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi
  • financiranje investicij ter 
  • financiranje obratnih sredstev. 

Garancije za kredite se dodelijo vlagateljem, ki imajo na območju regije Posavje svoj sedež ali registrirano poslovno enoto.

Razpis je odprt do 15.12.2023.

Razpisna dokumentacije je dostopna tukaj: https://www.rra-posavje.si/aktualni-razpisi-1.html

 

Kontakt