Podjetniško podporno okolje

JR podporno okolje 2023-2025

Nazaj

Podjetniško podporno okolje

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino je skupaj s konzorcijskim partnerjem, Centrom za podjetništvo in turizem Krško, v letu 2023 izvajal aktivnosti v okviru Javnega razpisa za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023. Projekt je bil pilotne narave in trajal od 1. 1. 2023 do 31. 10. 2023. Sofinanciran je bil s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija. S konzorcijskim partnerjem CPT Krško smo izvajali aktivnosti na področju promocije in informiranja, SPOT svetovanja, podjetniškega mentoriranja ter organizirali podjetniška usposabljanja in dogodke. 

V sklopu projekta smo v ZPTM Brežice od 1. 1. 2023 do 31. 10. 2023 organizirali štiri usposabljanja: Dneve podjetniških priložnosti – I. in II. modul, Podjetniški krog z Matijo Goljarjem in Karierni sejem 2023. Izvedli smo 13 daljših podjetniških mentoriranj za podjetja in potencialne podjetnike. Dve potencialni podjetnici – mentoriranki sta registrirali svojo dejavnost v obliki s. p.-ja in začeli poslovati. 

 

ZPTM Brežice še naprej ostaja pomemben del podpornega okolja v regiji Posavje. S konzorcijskim partnerjem CPT Krško smo bili uspešni s prijavo na Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za obdobje 2023–2025. Konzorcij bo izvajal aktivnosti za celotno regijo Posavje, in sicer v obdobju od 1. 11. 2023 do 31. 12. 2025.Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Storitve podpornega okolja bodo prispevale:

  • h krepitvi podjetniškega potenciala,
  • k pospeševanju ustanavljanja novih podjetij, vključno s socialnimi podjetji,
  • k povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij,
  • k premagovanju ovir na podjetniški poti.

 

V ZPTM Brežice aktivnosti na področju podjetništva izvaja Podjetniški center Brežice, v katerem deluje podjetniška mentorica, ki izvaja podjetniško mentoriranje, ki predstavlja poglobljeno delo mentorja s posameznikom ali podjetnikom in vključuje:

  • presojo poslovne ideje;
  • vodenje potencialnega podjetnika oz. MSP-ja skozi poslovne in druge potrebne procese za razvoj podjetniške ideje ali razvoj podjetja;
  • usmerjanje in vključevanje potencialnih podjetnikov oz. MSP-jev v ustrezne vsebine usposabljanj;
  • nudenje pomoči pri prototipiranju v smislu zagotavljanje opreme in pripomočkov za prototipiranje znotraj konzorcija in seznanitev z možnostmi uporabe opreme v drugih regijskih konzorcijih;
  • spodbujanje podjetnika in potencialnega podjetnika k inovativnim pristopom ter
  • nudenje pomoči pri dodeljevanju najprimernejšega zunanjega eksperta/svetovalca z znanji s področij, ki jih potrebujejo posameznik, podjetniška ekipa oz. podjetje ali socialno podjetje in jih podjetniški mentor ne more zagotoviti.

Če ste posameznik s poslovno idejo ali v podjetju razvijate novo storitev/produkt in potrebujete pomoč, vam lahko pomagamo. Naši mentorski programi, delavnice, dogodki in svetovanja so brezplačni. Delujemo na lokaciji Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, na naslovu Gubčeva 10a v Brežicah, v 2. nadstropju. 

Za več informacij smo na voljo tukaj: info@pcbrezice.si

Podjetniško podporno okolje

Kontakt