Spodbude za zagon inovativnih podjetij

Javni razpis P2 2024

Nazaj

Spodbude za zagon inovativnih podjetij

Spodbude za zagon inovativnih podjetij v podporo razvoja inovativnih idej podjetnih posameznikov in skupin ter pomoč do tržnega uspeha. 

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je objavil javni razpis P2 2024. Razpisanih 2,16 milijona evrov spodbud bo omogočilo zagon 30 tehnološko inovativnih podjetij, ki razvijajo inovativne produkte, procese in storitve z visoko dodano vrednostjo.

 

Produkt P2 je namenjen podjetjem, ki:

 • Imajo produkt še v fazi razvoja in še ni dokončan (zaželena je faza prototipa).
 • Imajo idejo za inovativni produkt/storitev, ki so jo z ekipo morda že validirali pri zgodnjih uporabnikih.
 • Imajo ekipo z znanjem in jasno idejo, kako bodo izdelali produkt/storitev in ga popeljali na trg.

 

Višina financiranja

 • 72.000 EUR subvencije (izplačane v treh tranšah).
 • 100-odstotno kritje upravičenih stroškov.
 • Možnost oddaje 1 vloge.

 

Pogoji razpisa

 • Podjetje je ustanovljeno med 1. 1. 2023 in 15. 3. 2024.
 • Registrirano mora biti v Sloveniji kod d.o.o.
 • Mora imeti odprt poslovni transakcijski račun pri slovenski banki ali hranilnici.
   

Štiri najpomembnejše novosti P2 2024

 • Rešitev mora biti skladna z vsaj enim prednostnim področjem in slovenske strategije trajnostne pametne specializacije (S5), ki jo najdete na povezavi.
 • Namesto udeležbe na predselekciji, točke na razpisu prinaša udeležba na start-up treningu, to je trening v obsegu 8 ur, ki ga izvaja SPS ( v razpisu imenovan SIO).
 • Višja subvencija na podjetje ( iz 54.000 EUR na 72.000 EUR subvencije/podjejte).
 • Namesto 40 podjetij se podpre 30 podjetij, 16 podjetij iz Vhodne in 14 podjetij iz Zahodne kohezijske regije.
 • Na razpis se lahko prijavijo samo družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) in ne več tudi samostojni podjetniki in zadruge.


Ostale pomembne informacije

 • Najmanj 1 zaposleni za polni delovni čas ob podpisu pogodbe o sofinancirnanju.
 • Podjetje, ki kandidira ne sme biti v težavah.
 • Podjetje ne sme spadati v izključen sektor.
 • Predvideno poslovanje z dobičkom najkasneje v letu 2026.
 • Razvoj mora potekati v podjetju, izjemoma je mogoče za področje, ki ga v podjetju ne zmorejo/zanjo razvijati, dovoljeno uporabiti znanje zunanjih strokovnjakov, institucij.
 • Do 31. 7. 2024 je potrebno skleniti pogodbo o mentoriranju z izbranim mentorjem.

 

Razpisni roki in način oddaje vloge

 • Oddaja vloge je elektronska, preko ePortala Sklada.
 • Vlogo se lahko odda na naslednje prijavne roke:
  • 29. 3. 2024 do 14.00 ure.

 

Vir in več informacij: https://www.podjetniskisklad.si/p2-2024-spodbude-za-zagon-inovativnih-podjetij-v-letu-2024/?fbclid=IwAR2utKB32x72WN0XQHlaoEmRtmMyIyF15Uh2r52qFOfFaENAgiF5YfuPafQ

 

Stopite v stik