Spodbujanje zagona in razvoja dejavnosti socialnih podjetji in zadrug

Javni razpis

Nazaj

Spodbujanje zagona in razvoja dejavnosti socialnih podjetji in zadrug

Namen javnega razpisa je spodbujanje zagona in razvoja dejavnosti socialnih podjetji in zadrug, ki rešujejo lokalne izzive po načelih socialne ekonomije ter imajo sedež v obmejnih problemskih območjih.

Preberi več: www.gov.si

Dne 5.4. 2024 je bil objavljen Javni razpis za spodbujanje zagona in razvoja dejavnosti socialnih podjetji in zadrug na obmejnih problemskih območjih. 

 

Namen javnega razpisa je spodbujanje zagona in razvoja dejavnosti socialnih podjetji in zadrug, ki rešujejo lokalne izzive prepoznane v Programu razvojnih spodbud za obmejna problemska območja v obdobju 2021–2025 po načelih socialne ekonomije ter imajo sedež v obmejnih problemskih območjih (v nadaljevanju: OPO), med katere je uvrščena tudi občina Brežice.

 

Cilj razpisa je finančno podpreti projekte, ki bodo z razvojem ali širitvijo svoje gospodarske dejavnosti v OPO povečali možnosti razvoja socialne ekonomije in zaposlovanja na izbranem območju ter prispevali k izboljšanju kakovosti bivanja, prometne dostopnosti, dostopnosti do storitev, gospodarskega stanja ali demografskega stanja v OPO z usmerjenostjo v trajno izvajanje v projektu razvite storitve oziroma ponudbe na trgu.

 

Skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 400.000,00 evrov. Podjetja se s prijavo na razpis potegujejo za sofinanciranje do največ 40.000 evrov upravičenih stroškov oziroma najmanj 20.000,00 evrov. Sredstva so na voljo v letih 2024 in 2025, izbrani projekti bodo sofinancirani za obdobje od najmanj 12 do največ 16 mesecev.

 

Na javni razpis se lahko prijavijo registrirana socialna podjetja in zadruge, ki delujejo skladno z načeli socialne ekonomije oziroma podjetništva in imajo v ustanovitvenem aktu opredeljen nepridobiten značaj ter imajo sedež ali poslovno enoto v občinah, ki so uvrščene v OPO. 

 

Rok za prijavo na razpis je 6. 5. 2024

 

Več informacij in razpisna dokumentacija: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-spodbujanje-zagona-in-razvoja-dejavnosti-socialnih-podjetij-in-zadrug-na-obmejnih-problemskih-obmocjih/

 

Stopite v stik