Vitko poslovanje podjetij s pomočjo umetne inteligence

članek

Nazaj

Otok znanja

Podjetja se po vsem svetu srečujejo z izzivi, ki zahtevajo hitre prilagoditve v novem okolju z visokimi stroški, saj le tako lahko ohranijo donosnost. Vzporedno smo že več kot leto dni priča novi tehnološki revoluciji na področju umetne inteligence. Pametna orodja, ki počnejo zapletene operacije, so postala dostopna in dosegljiva z enim klikom. Dostopnost umetne inteligence prinaša priložnosti tudi na področju vitkega poslovanja podjetij, ki je ena izmed najbolj razširjenih metod za doseganje večje konkurenčnosti in stroškovne učinkovitosti. 

Kaj je vitko poslovanje?

Vitko poslovanje je filozofija, ki uči, kako iz manj narediti več. Zajema vsa poslovna področja podjetij, s ciljem zagotavljanja večje vrednosti za kupca. Osredotoča se na prepoznavanje in zmanjševanje nepotrebnih stroškov, časa in sredstev v podjetju. Z uvedbo vitkega poslovanja podjetja povečajo učinkovitost in produktivnost ter izboljšajo zadovoljstvo strank.

Osnovni principi vitkega poslovanja:

1. Podjetje obstaja zato, da ustvarja vrednost za svojega kupca. 

2. Kupec je edini sodnik vrednosti. 

3. Vse, kar ne ustvarja vrednosti za kupca, je "odpadek". 

4. Popoln proces nima odpadkov. 

5. Popolnih procesov ni! To nedosegljivo stanje pa ne sme biti izgovor, da se procesov ne izboljšuje. Z majhnimi koraki se moramo vsak dan truditi, da izboljšamo načine dela, zadovoljstvo strank in uspešnost podjetja. 

Principe vitkega poslovanja lahko podjetja prenesejo v prakso z različnimi metodami kot so: 5S, Kaizen, Just-in-Time, analiza toka vrednosti, prepoznavanje vrednosti in druge. 

Ena izmed učinkovitih metod vitkega poslovanja je racionalizacija vsakodnevne rutine, pri kateri so lahko v pomoč orodja umetne inteligence. Gre za metodo, pri kateri podjetje nenehno išče načine za izboljšanje in optimizacijo ponavljajočih se nalog in procesov. Vsakodnevne rutine je potrebno kritično oceniti, da se ugotovi, ali se jih lahko izvaja hitreje, učinkoviteje in z manj odpadki. To lahko podjetje naredi na različne načine: s standardizacijo nalog, prestrukturiranjem delovnih postopkov, uporabo avtomatizacije ali uvajanjem novih tehnologij in orodij za izboljšanje učinkovitosti. Podjetje mora racionalizacijo izvesti v vseh procesih, ne zgolj proizvodnih in storitvenih, ampak tudi na administrativnih, logističnih in drugih podpornih funkcijah.

 

Umetna inteligenca kot pomemben partner vitkega poslovanja

Umetna inteligenca je področje računalništva, ki se ukvarja z ustvarjanjem pametnih strojev, sposobnih opravljati naloge, ki zahtevajo človeško inteligenco. Pojavlja se v različnih oblikah, od preprostih programov, ki izvajajo specifične naloge, do kompleksnih sistemov, ki posnemajo človeško razmišljanje in odločanje. Prisotna je že nekaj desetletij, njena uporaba se nenehno širi ter razvija. Na področjih kot so podatkovna analitika, avtomatizacija procesov, digitalna asistenca, napredna proizvodnja je že trdno uveljavljena. 

Včasih zapletena in draga tehnologija pa je z orodji umetne inteligence postala dostopna povprečnemu uporabniku. Odpira se nešteto novih priložnosti za podjetja vseh velikosti, saj lahko pomaga povečati učinkovitost številnih poslovnih procesov. 

Orodja dostopne umetne inteligence segajo od video in glasovnih generatorjev do izboljševalcev slik, pisanja vsebin, analiziranja podatkov in avtomatizacije rutinskih opravil. Pictory lahko uporabite za ustvarjanje videoposnetkov, Jasper za pomoč pri pisanju vsebin, Murf za pretvorbo besedila v govor, HitPaw za izboljšanje slik, Midjourney za izdelavo slik in grafov, Adobe sensai za objave na socialnih platformah itd. 

Revolucijo na področju dostopnosti umetne inteligence pa je povzročilo podjetje OpenAI, ko je v novembru 2022 prvič predstavilo orodje ChatGPT,ki je v samo tednu dni pridobil več kot milijon uporabnikov. ChatGPT temelji na modelu GPT (Generative Pre-trained Transformer), ki je namenjen razumevanju in generiranju naravnega jezika, kar mu omogoča, da komunicira z uporabniki na način, ki spominja na človeški pogovor. 

Do orodja ChatGPT lahko dostopate na spletnem naslovu https://chat.openai.com,kjer je na voljo brezplačna verzija ChatGPT-3.5 (ki ima določene omejitve v hitrosti, dolžini in dostopu), in novejša verzija ChatGPT-4, ki je plačljiva (20$/mesec). Dostop preko API (Application Programming Interface) podjetjem omogoča integracijo ChatGPT-ja z različnimi aplikacijami in platformami v podjetju, rešitve pa so plačljive. Z uporabo ChatGPT lahko podjetja avtomatizirajo rutinske procese, izboljšajo odzivnost na potrebe strank in racionalizirajo svoje operativne dejavnosti.

 

5 načinov učinkovite uporabe ChatGPT-4 v podjetju

1. Ustvarjanje vsebine

ChatGPT nam lahko olajša pripravo vsebin za spletno stran, socialna omrežja, medije ter notranjo in zunanjo komunikacijo podjetja. Pri tem je pomembno, da mu posredujemo natančna navodila in čim več vhodnih podatkov o vsebini in stilu pisanja. 

Opisi izdelkov so temeljni vidik trženja, ki potencialnim strankam zagotavljajo informacije o lastnostih, prednostih in vrednosti izdelka. ChatGPT lahko pomaga pri oblikovanju privlačnih in informativnih opisov izdelkov, ki so usklajeni z interesi ciljne publike.

Pri pripravi vsebin za objave na spletni strani mu lahko naročimo, da vsebino optimizira na način, da zagotavlja povečano vidnost in izboljšano uvrstitev v iskalnikih.

2. Prevajanje in lektoriranje

ChatGPT veliko bolje od drugih orodij obvlada različne jezike in govori tudi slovensko. Enostavno ga lahko uporabimo kot prevajalca, le prilepimo besedilo in ga prosimo za prevod. Ne škodi, če ga posebej opozorimo, da naj bo prevedeno besedilo slovnično pravilno in napisano na način kot bi ga napisala oseba, ki je naravni govorec tega jezika. Podjetja lahko prevajajo in lektorirajo vse vrste vsebin: odgovore na e-pošto, poročila, marketinške materiale in dokumentacije/specifikacije izdelkov. Lahko naložite že pripravljeno besedilo in ga prosite, da ga lektorira in napiše, kaj je v besedilu popravil. 

3. Generiranje idej 

ChatGPT lahko uporabimo za generiranje idej in brainstorming, saj pomaga pri izboljšanju idej in predlogov, tako da nudi povratne informacije in predloge za izboljšanje kakovosti in izvedljivosti teh idej. Je dober vir za ideje o ključnih točkah za različne predstavitve, poročila in članke, saj poda predlog vsebine na strukturiran način, pri tem pa uporabi vso razpoložljivo znanje iz konkretnega področja. 

4. Analiza podatkov

ChatGPT omogoča, da nalagate vsebine v različnih oblikah, od Excel tabel do dokumentov v pdf obliki. Prosimo ga lahko za pripravo povzetka konkretnega dokumenta, pri tem pa vedno opredelimo pričakovano dolžino povzetka. Če imamo daljši vhodni dokument, je potrebno vsebino razdeliti na več delov in ga prositi ločeno za vsak povzetek posebej. 

Odlično opravlja tudi analize podatkov. Lahko mu naložimo podatke v Excel tabeli in ga vprašamo katere analize lahko iz podatkov v tabeli naredimo. Ko poda predloge, ga prosimo za pripravo konkretne analize in mu hkrati navedemo na kakšen način jo želimo imeti predstavljeno: v obliki besedila, v obliki grafa ipd.

5. Tržne raziskave in ankete za stranke

S pomočjo ChatGPT lahko podjetja izvajajo tržne raziskave in zbirajo informacije o ključnih kupcih. Za izvedbo tržne raziskave ChatGPT uporabi funkcijo iskanja, da pridobi seznam relevantnih rezultatov, ki se nanašajo na konkretno vprašanje ali temo, izbere več virov za pridobitev raznolikih in kakovostnih informacij. Na podlagi pridobljenih informacij sestavi odgovor, ki vključuje bistvene ugotovitve, analize in zaključke. 

ChatGPT lahko pomaga pri ustvarjanju anket za stranke. Enostavno vnesete osnovne informacije, ki jih želite od strank prejeti, ChatGPT pa vam pomaga pri pripravi nabora vprašanj, organiziranju strukture ankete, ustvarjanju večjezičnih anket in pri končni analizi anket.

Nekaj osnovnih napotkov za učinkovito uporabo ChatGPT:

  1. Postavljajte jasna in natančna vprašanja.
  2. Kompleksno vprašanje ali daljšo temo razdelite na manjše dele.
  3. Ne vnašajte osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti.
  4. Postavljajte dodatna vprašanja ali zaprosite za pojasnila, če odgovor ni popolnoma jasen ali zadovoljiv.
  5. Vedno preverite ključne informacije z drugimi viri, še posebej, če gre za aktualne dogodke ali specializirane teme.

Kljub napredni tehnologiji in privlačni uporabniški izkušnji ima ChatGPT omejitve, ki se jih moramo pri uporabi zavedati:

  • Razpolaga s podatki do aprila 2023, zato nima informacij o dogodkih ali razvoju, ki so se zgodili po tem datumu.
  • Ne more brskati po internetu ali dostopati do trenutnih podatkov, razen če uporabi orodje "browser" za dostop do omejenih informacij, ki so na voljo preko spletnega iskanja.
  • Njegovi odgovori niso vedno popolnoma natančni ali aktualni, še posebej na specializiranih ali tehničnih področjih.

Pred uporabo ChatGPT v podjetju je potrebno zaposlene seznaniti z načini uporabe in omejitvami. Pomembno je, da ostanemo kritični in se zavedamo vprašanj zasebnosti, integritete podatkov, varstva osebnih podatkov in avtorskih pravic. Trenutno je ChatGPT v podjetju lahko odličen pomočnik, če ga seveda sprejmemo in usvojimo, saj nam prihrani čas za dejavnosti, kjer je naša dodana vrednost večja.

Racionalna in premišljena uporaba umetne inteligence

Vitkega poslovanja podjetij si brez umetne inteligence ne znamo več predstavljati, saj sta neločljivo povezana. Umetna inteligenca se mora razvijati v sožitju s svojimi uporabniki, njena uporaba pa mora biti racionalna in premišljena. Kljub neskončnim možnostim, ki jih umetna inteligenca prinaša, je pomembno ohraniti kritičen pogled in upoštevati omejitve, ki jih ima. Le tako bo nova tehnologija lahko uspešno služila namenu in podjetjem omogočala večjo prilagodljivost, konkurenčnost in produktivnost.

 

Viri: 

 

Avtorica članka: Sandra Peršak, podjetniška mentorica

 

 

Vas zanima več o temi članka? Napišite nam vaše vprašanje ali stopite z nami v kontakt po telefonu:

Kontakt